این کارگاه برگزار شده است برای دسترسی به اخبار و اطلاعات کارگاه های بعدی کلیک کنید.

گروه مهندسی پزشکی دانشگاه شاهد با حمایت انجمن مهندسی پزشکی ایران برگزار می کند:

ثبت نام

 • کارگاه پردازش سیگنالهای مغزی و کاربرد آن در نوروساینس در دو روز( پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ مرداد سال ۱۳۹۵) در مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد تهران (میدان انقلاب، خیایان کارگرشمالی، نرسیده به فرصت، مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد) برگزار خواهد شد.

 • هزینه ثبت نام برای روز اول ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال وبرای روز دوم ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و برای ثبت نام در دو روز ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

 • شرکت کنندگان در پایان ساعات آموزش در هر روز کارگاه می توانند از مشاوره ارائه دهندگان در پژوهشها و مطالعات تحقیقاتی خود استفاده نمایند.

 • برای مشاوره با دکتر رضازاده لطفا هنگام ثبت نام هماهنگ کنید.برای هماهنگی ثبت نام می توانید به آقای مهندس درویشی ۰۹۱۳۷۶۵۰۷۴۶ و آقای مهندس جمشیدی ۰۹۱۲۰۳۶۷۵۵۰ مراجعه نمایید.

 • رعایت شرایط پوششی دانشگاه شاهد برای شرکت کنندگان الزامی است.

 • گواهی حضور به تمام شرکت کنندگان پس از پایان کارگاه آموزشی ارایه می شود.

 • بعلت محدودیت در فضای کارگاه الویت با افرادیست که در ابتدا ثبت نام نمایند.

 • برای ثبت نام در کارگاه فرم زیر را تکمیل کنید.

 • در وارد کردن اطلاعات دقت فرمایید.

 • فیش واریزی به حساب معاونت آموزشی دانشگاه شاهد، باید به اسم شرکت کننده  باشد(حتما قبل از واریز وجه تماس بگیرید تا در صورت وجود ظرفیت؛ ثبت نام کنید).

 • برای هماهنگی ثبت نام می توانید به آقای مهندس درویشی ۰۹۱۲۰۶۱۰۹۸۶ و آقای مهندس جمشیدی ۰۹۱۲۰۳۶۷۵۵۰ مراجعه نمایید.

  ظرفیت تکمیل شد.

  • درحال حاضر ظرفیت کارگاه پردازش سیگنالهای مغزی که قرار است در دو روز( پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ مرداد سال ۱۳۹۵) برگزار شود تکمیل شده است ؛لذا لطفا از واریز وجه خوداری نمایید.

  • برای پیش ثبت نام در لیست انتظار کارگاه  به اینجا   مراجعه کنید. در صورت انصراف شرکت کنندگان و خالی شدن ظرفیت به ترتیب اولویت زمانی جایگزین می شوید.

  موفق باشید