گزارش تصویری کارگاه مردادماه ۹۵

Project Description

 

کارگاه دو روزه پردازش سیگنالهای مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی در روزهای ۲۸ و ۲۹ مردادماه ۱۳۹۵ برگزار شد. در زیر گزارشی مختصر از کارگاه را مشاهده می فرمایید.

Direct link: http://biomedeng.ir/eegworkshop/1/images_aug2016/

Project Details

Tags: دانشگاه شاهد, کارگاه اول, مرداد 95

Back to Top